Tribun Logo

بنام خدا

 سلامی از سهند و سبلان به کارون و کرخه

 13/4/1403

هموطنان عزیز  عرب  اهوازی،  همزمانی سالروز قیام سلمی و مدنی شما برای خشکاندن  هورالعظیم و دور دوم انتخابات  ریاست جمهوری بهانه‌ای شد تا ما با این نامه‌ را روی سخن را با  شما باز کنیم.  

اکنون صدسالی است که  ما  و شما زیر ضربات سیاست‌ واحد  ترک‌وعرب‌ستیزی  تازیانه می‌خوریم. نام‌های جغرافی‌مان رسماً تحریف می‌شوند،  از تحصیل به زبان خود محروم مانده‌ایم،  به ادبیات و موسیقی و سایر مظاهر فرهنگی‌مان اجازه بالندگی نداده،  همزمان پدران و مادران  و فرزندانمان  هدف انواع طعنه‌های حقارت‌بار  و توهین‌آمیز قرار میدهند.   بحران محیط‌زیستی گریبانمان  را گرفته و منزلت و جایگاه  سرزمین مادریمان در اثر بی‌توجهی مرکزگرایان مرتبا  پایین می‌آید.

ما هرگز فراموش نمی‌کنیم که در انقلاب مشروطیت تنها کمک مالی به  انقلابیون آذربایجان از طرف  عرب‌های محمره (خرمشهر) و توسط شیخ خزعل ارسال شد و  بدین‌ترتیب عرب‌ها همدلی خود را با جنبش آزادیخواهانه آذربایجان نشان دادند و این همراهی در طول سال‌های اخیر نیز ادامه داشته،  چنانکه نمایندگان فرهیخته‌ای از جامعه عرب برای اولین بار در اوایل دهه 80 در مراسم قلعه بابک حضور یافتند و پیام آور اتحاد ترک و عرب شدند. و از آن پس اخبار مربوط به جنبش آذربایجان مرتباً در نشریات وزین عربی به چاپ می‌رسد.

و حتماً شما نیز می‌دانید که در اعتراضات 1384 و 1400 عرب‌ها،  این آذربایجانی‌ها بودند که به حمایت از اعتراضات برحق شما برخاستند.

اینک در سپهر سیاسی کشورمان نشانه‌هایی از گشایش در امر رفع مظالم زبانی و فرهنگی و تمرکززدایی از سیستم اداری و محرومیت‌زدایی از استان‌های پیرامونی رخ‌نمایی کرده است.

ما به نیکی واقفیم که اختیارات رئیس جمهور در داخل نظام سیاسی ایران محدود است و انتظار معجزه‌ای از وی نداریم اما اعتقاد داریم روی کار آمدن فردی که رویکرد مثبتی به مطالبات اقوام و ملل ایرانی دارد،  حداقل زمینه مساعدی برای پیگیری مطالباتشان ایجاد خواهد کرد.

لذا آذربایجانی‌ها به همراه سایر اقوام و ملل ایرانی  و با پشتگرمی اقشار مختلف اجتماعی از جمله هواداران و فعالین جنبش‌های دموکراسی‌خواه و اصلاح‌طلبانه،  مدافعین حقوق زن و طرفداران عدالت اجتماعی و صیانت از محیط زیست رأی خود را به آقای دکتر مسعود پزشکیان خواهند داد.

در این راستا انتظار داریم این‌بار مردمان نجیب و رنجدیده عرب که با عدم مشارکت بالای هفتاد درصدی خویش در دور اول صدای اعتراض خویش را به هسته‌ی سخت قدرت رساندند، در ادامه راه و طیّ دور دوم انتخابات 15 تیرماه،  همچون همشهریان اهوازی خویش اجازه ندهند صندوق‌های رأی شهرشان به دست اقتدارگرایان و مدافعین وضع موجود بیافتد.

به امید پیروزی

  

حسن راشدی (فعال مدنی-فرهنگی، نویسنده و پژوهشگر) ،    

مهندس علیرضا صرافی (نویسنده ژورنالیست، فعال فرهنگی و مدنی)،    

 اکبر آزاد (پژوهشگر، فعال مدنی-سیاسی)،     

هوشنگ جعفری(شاعر و فعال مدنی) ،     

مهندس جعفر کیوانچهر(فعال مدنی-سیاسی)،    

سید (فعال فرهنگی-مدنی)

توفیق‌مرتضی‌پور (فعال اجتماعی)،     

عباس پوراظهری (فعال مدنی-ساسی)،     

سید سعید دژم‌پور (فعال مدنی)،     

میرهاشم اسماعیلی (فعال مدنی)،     

میرکاظم موسوی (فعال مدنی).