Tribun Logo

در شیلی وقتی پینوشه خواست از قدرت کناره‌گیری کند، ریاست بر ارتش و عضویت مادام‌العمر سنا را برای خودش حفظ کرد. رییس‌جمهور جدید شیلی یعنی ایلوین با موارد متعدد نقض حقوق بشر و برخورد با مخالفان از سوی پینوشه مواجه شده بود. اگر ایلوین می‌خواست پینوشه را دادگاهی کند، پینوشه هم از قدرتش استفاده می‌کرد. اینجا بود که ایلوین گفت: «عدالت در حد ممکن و دموکراسی در حد ممکن.» عاملین جنایات از طرف دادگاه مشخص شدند و سپس از مردم شیلی خواست تا از حق خودشان برای مجازات صرف نظر کنند. ایلوین ناچار به انجام چنین کاری بود، اما توانست با چشم‌اندازی که ترسیم کرده بود، وضعیت رفاه مردم شیلی را بهتر کند.

مسئله دوگانه رای دادن و رای ندادن نیست، بلکه بازگشت به سیاست است. یک میانجی باید چشم‌اندازی ایجاد کند تا مردم و حکومت هر دو از آن نفع ببرند. نه جامعه را به‌تنهایی می‌توان به‌رسمیت شناخت و نه حکومت را. نمی‌توان وضعیتی را تصور کرد که در آن حکومت آسیب ببیند، اما جامعه و مردم از آن نفع ببرند.

محمد فاضلی، جامعه‌شناس و استاد سابق دانشگاه شهید بهشتی، در سال ۱۳۵۳ متولد شد. وی همچنین تجربه‌های متنوع در حوزه‌های مشاوره و رهبری داشته است، به عنوان مشاور وزیر نیرو و رئیس پیشین مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی، و همچنین به عنوان معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک و مدیر شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ فعالیت داشته است.

فاضلی به عنوان یک جامعه‌شناس و متخصص در حوزه منابع آب و انرژی شناخته می‌شود. وی در سال ۱۳۹۶ به عنوان یکی از نامزدهای ریاست سازمان محیط‌زیست نیز مطرح شد. در ادامه، از تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۹۶ به سمت "مشاور برنامه‌ریزی راهبردی و توسعه پایدار" وزیر نیرو منصوب شد. اما در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، به سمت رئیس مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی منصوب گردید.