Tribun Logo

اگر آرای چهار استان عمدتا ترک‌نشین یعنی آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان را از مجموع آرای کشور کم کنیم، نتیجه انتخابات به صورت زیر در خواهد آمد:

جلیلی: ۱۲/۷۶۰/۱۱۲ رای

پزشکیان: ۱۲/۷۴۵/۹۸۹ رای

به بیان دیگر، اگر آرای این چهار استان نبود، جلیلی به ریاست‌جمهوری ایران انتخاب می‌شد.

پزشکیان با بلوک رای اصلاح‌طلبان به ریاست‌جمهوری ایران نرسید و عمده‌ترین عامل پیروزی او، آرای قومیتی بود. البته واضح است که توان کمپین اصلاح‌طلبان را نمی‌تواند و نباید نادیده گرفت و اگر این حمایت نبود، احتمالا پزشکیان نمی‌توانست در مقابل جلیلی، قد علم کند. اما نتیجه انتخابات، گواه روشنی است بر این که اصلاح‌طلبان منهای استان‌های ترک‌نشین، رایی معادل رای اصول‌‌گرایان داشته اند (۱۲ میلیون در مقابل ۱۲ میلیون).

به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان و در راس آنان، محمد خاتمی، مرجعیت خود را برای بخش عظیمی از ایرانیان از دست داده‌اند. مهم‌ترین گواه این ادعا، پیروزی جلیلی در استان‌ یزد است که محل تولد خاتمی است!